„Figură paradigmatică a poeziei actuale, posesor al unei opere durabile, de o forță a expresiei vizionare ieșite din comun” - Marin Mincu


[ bio-bibliografie ]
[
referinte ]
[
texte alese ]
[
galerie foto ]
[
carte de oaspeti ]
 

Ion Gheorghe – urmărit de Securitate (Dosar de presă)                                        <<<


 ◊ GHEORGHE, Ion (16.VIII.1935, Florica, Buzău), poet. Este fiul Filofteiei (n. Marin) și al lui Anton D. Gheorghe, țărani. A absolvit în 1952 Școala Pedagogică din Buzău. Preocupările literare timpurii îi sunt stimulate de Cercul literar „Al. Sahia" din oraș și sunt răsplătite cu premiul revistei „Tânărul scriitor". Între 1952 și 1954 urmează cursurile Școlii de Literatură „M Eminescu" din București, avându-i colegi pe Nicolae Labiș, Lucian Raicu, Gheorghe Tomozei ș.a. După desființarea școlii se înscrie la Facultatea de Filologie a Univer­sității din București, pe care o va absolvi mai târziu. Lucrează în redacțiile revistelor „Albina" și „Drumul belșugului". Din 1963 este corector, apoi redactor la revista „Luceafărul". Funcționar, din 1992, în Ministerul Culturii, între 1994 și 1996 a fost atașat cultural la Ambasada României din Beijing. <<<


◊ Cărți publicate: Pâine și sare, București, 1957; Căile pământului, București, 1960; Țara rândunelelor, București, 1963; Cariatida, București, 1964; Nopți cu lună pe Oceanul Atlantic. Scrisori esențiale, București, 1966; Zoosophia, București, 1967; Vine iarba, București, 1968; Cavalerul trac, București, 1969; Mai mult ca plânsul. Icoane pe sticlă, București, 1970; Megalitice, București, 1972; Avatara, București, 1972; Poeme, pref. Marin Mincu, București, 1972; Cultul Zburătorului. Opiniile autorului despre lumea miturilor autohtone, București, 1974; Noimele, București, 1976; Dacia Feniks, București, 1978; Proba logosului, pref. C. Stănescu, București, 1979; Cenușile, București, 1980; Elegii politice, București, 1980; Zicere la zicere, București, 1982; Scripturile, București, 1983; Joaca jocului, București, 1984; Și mai joaca jocului, București, 1985; Condica în versuri, București, 1987; Zalmoksiile, București, 1988; Muzaios, București, 2001; Elegii politice, București, 2002; Cogaioanele – Munții Marilor pontifi, Ed. Cartea Românească, București, 2004; Eponimatele eternității în Tăblițele de plumb, Ed. MNLR, 2007; Mutul (Ion Gheorghe intr-o convorbire literară cu Aurelian Titu Dumitrescu), Editura Vinea, 2008; Sutrele țăranului Iancu Arsene, Ed. Rafet, 2010; Concluziile senectuții, Ed. Rafet, 2010; Epopeea Tapae, Editura Limes, 2011; „Deochiul Gorgonei“, Memorii, Ed. MNLR, 2013; Sutrele țăranului Arsene, ediția a II-a, Ed. MNLR, 2014.

 


 [index]  [bio-bibliografie[ referinte ]  [ texte alese ]  [ galerie foto ]  [ carte de oaspeti ]